Como chegar - Na Lata Bar - Belo Horizonte, MG

Av. Guarapari, 809 - Belo Horizonte, MG